WASHERS

SAE Washers - Zinc
Item No. Bolt Size Price/pkg
FW-706 6 or 1/8" $3.00
FW-710 10 or 3/16" $4.00
FW-725 1/4" $5.50
FW-756 5/16" $5.00
FW-738 3/8" $6.60
FW-776 7/16" $7.50
FW-750 1/2" $9.50
FW-796 9/16" $9.80
Item No. Bolt Size Price/pkg
FW-797 9/16" $9.80
FW-758 5/8" $13.00
FW-775 3/4" $20.00
FW-776 3/4" $18.50
FW-778 7/8" $22.60
FW-701 1" $22.60
FW-702 1" $38.00
Flat Washers - Plated Fender Washers
Item No. Bolt Size Price/pkg
FW-801 3/16" $3.50
FW-802 3/16" $5.60
FW-803 3/16" $6.00
FW-804 1/4" $4.15
FW-805 1/4" $0.12
FW-806 5/16" $4.77
FW-807 5/16" $9.54
FW-808 5/16" $8.00
Item No. Bolt Size Price/pkg
FW-809 3/8" $6.00
FW-810 3/8" $10.70
FW-811 3/8" $8.77
FW-812 3/8" $10.00
FW-813 1/2" $11.69
FW-814 1/2" $11.85
FW-815 1/2" $15.35
FW-816 5/8" $15.65
External Lock Washers - Shakeproof Zinc
Item No. Size Price/pkg
EW-104 No. 4 $3.00
EW-106 No. 6 $3.00
EW-108 No. 8 $3.00
EW-110 No. 10 $3.00
EW-112 No. 12 $4.83
Item No. Size Price/pkg
EW-125 1/4" $3.67
EW-156 5/16" $5.33
EW-138 3/8" $5.67
EW-176 7/16" $8.500
EW-150 1/2" $9.50
Internal Lock Washers - Shakeproof Zinc
Item No. Size Price/pkg
IW-204 No. 4 $2.50
IW-206 No. 6 $2.50
IW-208 No. 8 $3.00
IW-210 No. 10 $2.50
IW-212 No. 12 $3.85
Item No. Size Price/pkg
IW-225 1/4" $3.67
IW-256 5/16" $4.35
IW-238 3/8" $5.67
IW-276 7/16" $9.20
IW-250 1/2" $8.50
Countersunk Lock Washers - Zinc
Item No. Size Price/pkg
CW-304 No. 4 $9.38
CW-306 No. 6 $8.62
CW-308 No. 8 $8.90
Item No. Size Price/pkg
CW-310 No. 10 $11.00
CW-314 No. 14 $12.65
Countersunk Lock Washers - Nickel Plated on Brass
Item No. Size Price/pkg
CW-404 No. 4 $6.77
CW-406 No. 6 $5.08
CW-408 No. 8 $6.00
Item No. Size Price/pkg
CW-410 No. 10 $6.92
CW-414 No. 14 $10.00
Spring Type Lock Washers - Plated
Item No. Bolt Size Price/pkg
LW-606 No. 6 1/8" $3.60
LW-608 No. 8 5/32" $3.80
LW-610 No. 10 3/16" $4.20
LW-625 1/4" $4.40
LW-656 5/16" $6.60
LW-638 3/8" $8.80
Item No. Bolt Size Price/pkg
LW-676 7/16 $10.80
LW-650 1/2" $14.50
LW-696 9/16" $11.50
LW-658 5/8" $13.75
LW-675 3/4" $11.00